Akcent (muzika)

Reč akcent (fr. 22 i engl. accent) potiče iz latinskog jezika i znači naglasak. [1]

U muzici akcent [2] je pojava koja nastaje kada se neki ton ili akord odsvira glasnije od ostalih. Znak za akcent je sličan velikom položenom latiničnom slovu v ( > ) i piše se iznad ili ispod notne glave.

R. Lazić: Učim klarinet III, etida br. 16. Ova tehničko-melodijska vežba pisana za klarinet, prepuna je dinamičkih akcenata.

Akcent se primenjuje pri fraziranju, muziciranju, izvođaštvu, interpretaciji, agogici, u sinkopi i stilovima u muzici.

Vrste akcenata

  • Dinamički - nastaje kada neki ton ili akord istaknemo glasnije od ostalih.
  • Melodijski - nalazi se na najvišem i najdubljem tonu muzičke fraze.
  • Metrički - nalazi se na prvom taktovom delu, prirodan je i naziva se teza.
  • Agogički - nastaje kada jedva osetno produžimo trajanja nekog tona.

Reference

  1. Vlastimir Peričić, Višejezični rečnik muzičkih termina
  2. R. Lazić - V. Peričić, osnovi teorije muzike
Commons-logo.svg
Akcent (muzika) na Wikimedijinoj ostavi